វីធីសាស្ត្រ កសិកម្ម » ការចញ្ចឹមសត្វ

​បច្ចេកទេសចិញ្ចឹ​មមាន់អោយបានទិន្នផលខ្ពស់

ដើម្បីចិញ្ចឹមមាន់កុំអោយងាយឈឺងាប់កសិករត្រូវអនុវត្តន៍គោលការណ៏៦ចំនុច ការជ្រើសរើសពូជ ធន់និងជំងឺ មិនរើសចំណី កូនច្រើនក្នុង១ សំបុក មាឌធំ ពូកែចិញ្ចឹមកូន...

Hits: 4909

ការចិញ្ចឹមកំពិស

ការរៀបចំកន្លែងចិញ្ចឹម៖ រៀបចំលូដែលមានមុខកាត់១ម៉ែត្រ យកលូចាស់ៗដែលប្រើរួចសាបជាតិស៊ីម៉ងត៍ ប្រសិនបើលូថ្មីត្រូវត្រាំទឹកចោលរយៈពេល១០ថ្ងៃសិន រួចចាក់បិតបាតរបស់វាកុំឲ្យជ្រាប់ទឹកចេញ អាចធ្វើនៅកន្លែងដែលមានម្លប់ខ្លះ មិនត្រូវថ្ងៃខ្លាំងពេក...

Hits: 2344

ការចិញ្ចឹមកង្កែប

នៅពេលដែលពងកង្កែបញាស់ចេញជាកូនកង្កែបហើយ រយៈពេល ២ ថ្ងៃដំបូងមិនចាំបាច់ឱ្យអាហារ ព្រោះកូន កង្កែប មានសារធាតុសម្រាប់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯង។ បន្ទាប់មកទើបឱ្យអាហារ សម្រាប់កូនកង្កែប ១ ដងក្នុង ១ ថ្ងៃ ប្រហែលជា ១ ក្តាប់ដៃ ឬ អាចឱ្យស៊ុតដោយយកតែពណ៌ក្រហមខាងក្នុងធ្វើឱ្យម៉ត់ជា អាហារជំនួសក៏បាន

Hits: 7663

Previous123456789Next

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2