វីធីសាស្ត្រ កសិកម្ម » ការដាំដំណាំស្រូវ

បង្កើនជីជាតិដីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសំរាប់ដំណាំស្រូវ

ដំណាំស្រូវស្រូបយកទឹកយ៉ាងច្រើនតាមរយៈឫស ហើយដោយសារឫសត្រូវ​ការដក​ដង្ហើម​ វាក៏ត្រូវការឲ​មាន​​ខ្យល់​អុកស៊ីសែន ក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ គ្រប់ពេលវេលាដែរ ។ ដើម្បី​ផ្ដល់​ទឹក និងខ្យល់បានដល់ឫ​សស្រូវ ដីត្រូវ​មាន​លក្ខណៈ​រូបសមស្រប (អាចឲទឹកជ្រាបចូល អាច​រក្សា​ទឹក អាចឲខ្យល់ចូលបាន ។ល។

Hits: 10182

មមាចត្នោតលើដំណាំស្រូវ

មមាចត្នោត​ កើតមានឡើងនៅលើស្រែដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព និងស្រែដែល​​ទទួលរបបទឹកភ្លៀង ។ វាអាចកើតមានច្រើនបំផុត នៅពេលដែលមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុល​កសិកម្មមិនបានសមស្របទៅតាមបច្ចេកទេសណែនាំ ។ វាចាក់បញ្ចូលពងជាកញ្ចុំទៅក្នុងជាលិការ​ស្រទបស្លឹក និងនៅលើទ្រនុងស្លឹក ។

Hits: 3560

បច្ចេកទេសធ្វើស្រូវដោយប្រពន្ធប្រពលវប្បកម្មតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ

ក្នុងការរៀបចំដីសាបយើងត្រូវភ្ជូរ២ដងនិងរាស់ម្តង រួហើយយើងធ្វើជាថ្នាល​នៅលើថ្នាលយើង​ដាក់ជី​ធម្មជាតិ។

Hits: 6172

Previous123456789Next

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2