វីធីសាស្ត្រ កសិកម្ម

បច្ចេកកទេសបណ្តុះផ្សិតពណផ្កាលឿង

បច្ចេកកទេសបណ្តុះផ្សិតពណផ្កាលឿង វត្ថុដែលយើងអាចយកមកធ្វើឱ្យដូចធម្មជាតិដែលផ្សិតត្រូវការគឺៈស្នូលពោតដើមពោត ចំបើងរឺចិញ្ច្រាំង អាចម៍រណាដើមកៅស៊ូ អាចម៍រណាឈើសាច់ទន់ អាចម៍ឈើសាច់រឹង

Hits: 2595

បច្ចេកកទេសបណ្តុះផ្សិតពណផ្កាឈូក

បច្ចេកកទេសបណ្តុះផ្សិតពណផ្កាឈូកៈ វត្ថុដែលយើងអាចយកមកធ្វើឱ្យដូចធម្មជាតិដែលផ្សិតត្រូវការគឺៈ ស្នូលពោតដើមពោត ចំបើងរឺចិញ្ច្រាំង អាចម៍រណាដើមកៅស៊ូ អាចម៍រណាឈើសាច់ទន់ អាចម៍ឈើសាច់រឹង ប៉ុន្ដែវត្ថុធាតុដើមដែលគេនិយមជាងគេគឺចំបើងរឺចិញ្ច្រាំងអាចម៍រណាដើមកៅស៊ូ និងអាចម៍រណាដើមសាច់ទន់។

Hits: 2522

បច្ចេកទេសដាំដំណាំននោងជ្រុង

ការធ្វើរោងបណ្តុះកូនបន្លែ គឺអាចធ្វើឲ្យគ្រាប់ដុះបានល្អ កាត់បន្ថយការរលួយកូន និងអាច​ការពារ​កូន​ដំណាំបានពី ការឆ្លងជម្ងឺ​ ពីសត្វល្អិតចង្រៃ (ដែលមកយាយីកូនដំណាំ) ។ រោងបណ្តុះកូនបន្លែ អាចធ្វើ​តាម​ទំហំខាងក្រោម៖

Hits: 9663

ការផលិតជីកំប៉ុស្តិ៍

ជីកំប៉ុស្តិ៍ជាប្រភេទជីធម្មជាតិ និង ជាអ្នកកែលំអដី។ដែលបានមកពីការបំបែក(កំប៉ុស្តិ៍កម្ម)និងការរលាយនៃវត្ថុធាតុសរីរាង្គក្រោមលក្ខណ្ឌអាកាសធាតុ(សំណើម និង កំដៅ)សមស្របដោយមីក្រូសរីរាង្គ និង សត្វល្អិតមានប្រយោជន៍ ឲ្យក្លាយជាជីជាតិចិញ្ចឹម ដែលរុក្ខជាតិឬដំណាំអាចស្រូបយកប្រើប្រាស់សំរាប់ចិញ្ចឹមជីវិត និង ការលូតលាស់បន្តពូជ។

Hits: 8114

បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតខ្យង

វត្ថុដែលយើងអាចយកមកធ្វើឱ្យដូចធម្មជាតិដែលផ្សិតត្រូវការគឺៈ ស្នូលពោតដើមពោត ចំបើងរឺចិញ្ច្រាំង អាចម៍រណាដើមកៅស៊ូ អាចម៍រណាឈើសាច់ទន់ អាចម៍ឈើសាច់រឹង ប៉ុន្ដែវត្ថុធាតុដើមដែលគេនិយមជាងគេគឺចំបើងរឺចិញ្ច្រាំងអាចម៍រណាដើមកៅស៊ូ និងអាចម៍រណាដើមសាច់ទន់ ។

Hits: 3754

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2