វីធីសាស្ត្រ កសិកម្ម

ដំណាំធូរេន

ធូរេនជាផ្លែឈើមួយប្រភេទមានរស់ជាតិផ្អែមឆ្ងុយឆ្ងាញ់និងពេញនិយមសម្រាប់អ្នកបរិភោគទូទៅ។ ចំពោះអ្នកដាំដំណាំធូរេនវិញ តែងតែជួបបញ្ហាប្រសិនមិនទាន់បានយល់ច្បាស់អំពីការ​ថែទាំនិងការប្រើប្រាស់ជីអោយបានត្រឹមត្រូវ។

Hits: 10962

បច្ចេកទេសដាំក្រូចពោធិសាត់

ដើម្បីដាំក្រូចពោធិសាត់ ទទួលបានផលល្អ យើងត្រូវយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការដាំ ការរៀបចំដី ការប្រើប្រាស់ជី និងការថែទាំ អោយបានត្រឹមត្រូវ។

Hits: 5292

ការដាំត្រកួន

ការរៀបចំគ្រាប់ពូជ​៖ យើត្រូវ​យកគ្រាប់ពូជត្រាំក្នុងទឹកជីធម្មជាតិរយះពេល១២ម៉ោង​ រួចស្រង់គ្រាប់ពូជរួចយកក្រណាត់ មកខ្ចប់និងផ្សើមទឹកអោយ សើមៗជានិច្ច។ ផ្អាប់ ទុកពី១ទៅ២យប់ដើម្បីអោយដុះពន្លកទើបយកទៅដាំ។

Hits: 8692

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2