សកម្មភាពសប្បរសធម៌ » ឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ៥២ម៉ឺនរៀលដល់ប្អូនស្រីពីរនាក់

ថវិកា ចំនួន ៥២មុឺនរៀល ដែលថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសបី អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា សមាគមពិធីករ ពិធីការិនីកម្ពុជា វិទ្យុុWonderful FM106.75 និងសមាគមនិស្សិត សិស្សខេត្តព្រៃវែង ផ្តល់ជូនប្អូនស្រីពីរនាក់ សំរាលកូន និងត្រូវប្តីបោះបង់ចោល នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុន គឺ១ៈ ឈ្មោះ ឆាង ឈួន អាយុ ២០ឆ្នាំ រស់នៅស្រុុកបសេធ ខេត្តកំបង់ស្ពឺ និងទី២ៈ ឈ្មោះ រ៉ន ថាវី អាយុ ២៨ឆ្នាំ រស់នៅព្រែកក្តាម ព្រមទាំងបន្តជួយពួកគាត់បន្តទៀត

សកម្មភាពសប្បរសធម៌ផ្សេងទៀង

ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសបីអង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា សមាគមពិធីករ ពិធីការិនីកម្ពុជាសមាគមនិស្សិត សិស្សខេត្តព្រៃវែង និងសប្បុរសជន បានចុះសួរសុខទុក្ខជនពិការខេត្តព្រៃវែង
អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា សមាគមពិធីករ ពិធីការិនីកម្ពុជា វិទ្យុុWonderful FM106.75 និងសមាគមនិស្សិត សិស្សខេត្តព្រៃវែង​ ចុះសួរសុខទុក្ខអ្នកក្រីក្រនិងចាស់ជរា
ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាគមនិស្សិត សិស្សខេត្តព្រៃវែង អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា អង្គការសបី សមាគមពិធីករ ពិធីការិនីកម្ពុជានិងសប្បុរសជន បានផ្តល់ទៅជូនគ្រួសារសពអ្នកមីង ទឹម សា់ឯម
ថវិកា ចំនួន ៤០ ០០០០រៀលយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃព្រះនាម ឆឺង ណាក់ ដែលមានអាពាធជាទំងន់ត្រូវវះកាត់