សកម្មភាពសប្បរសធម៌ » ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាគមនិស្សិត សិស្សខេត្តព្រៃវែង អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា អង្គការសបី សមាគមពិធីករ ពិធីការិនីកម្ពុជានិងសប្បុរសជន បានផ្តល់ទៅជូនគ្រួសារសពអ្នកមីង ទឹម សា់ឯម

ថវិការចំនួន ៤៨២ដុល្លា និងលុយខ្មែរចំនួន៥០០ ០០០រៀល ព្រមទាំងគ្រឿងឩបភោគ បរិភោគមួយចំនួនត្រូវបាន ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាគមនិស្សិត សិស្សខេត្តព្រៃវែង អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា អង្គការសបី សមាគមពិធីករ ពិធីការិនីកម្ពុជានិងសប្បុរសជន បានផ្តល់ទៅជូនគ្រួសារសពអ្នកមីង ទឹម សា់ឯម ដែលមានកូន ៣នាក់ មានសតិមិនល្អរស់នៅក្នុងបន្ទុកឪពុក នៅភូមិមេសរប្រចាន់ ឃុំមេសរប្រចាន់ ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង ដោយក្តីអាណិតអាសូរបំផុតនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

សកម្មភាពសប្បរសធម៌ផ្សេងទៀង