សកម្មភាពសប្បរសធម៌ » អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា សមាគមពិធីករ ពិធីការិនីកម្ពុជា វិទ្យុុWonderful FM106.75 និងសមាគមនិស្សិត សិស្សខេត្តព្រៃវែង​ ចុះសួរសុខទុក្ខអ្នកក្រីក្រនិងចាស់ជរា

ថវិកាចំនួន 25 0000រៀល មី 2កេះ ទឹកត្រី 2យួរ អំបិល 2គីឡូក្រាម ប៊ីចេង ១គីឡូ ទឹកសុីអុីវ 1យួរ មុង 1 កន្ទេល 1 ភួយ 1 ខ្នើយ 2 ដែលថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសបី អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា សមាគមពិធីករ ពិធីការិនីកម្ពុជា វិទ្យុុWonderful FM106.75 និងសមាគមនិស្សិត សិស្សខេត្តព្រៃវែង ជូនលោកតា ប៉ែន ជឿន អាយុ៦៨ឆ្នាំ និងលោកយាយ ស្រី ចេក អាយុ ៦១ឆ្នាំ ជរាគ្មានទីពឹង នៅខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភំ្នពេញ

សកម្មភាពសប្បរសធម៌ផ្សេងទៀង