សកម្មភាពសប្បរសធម៌ » ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសបីអង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា សមាគមពិធីករ ពិធីការិនីកម្ពុជាសមាគមនិស្សិត សិស្សខេត្តព្រៃវែង និងសប្បុរសជន បានចុះសួរសុខទុក្ខជនពិការខេត្តព្រៃវែង

ថវិកាចំនួន៧០០០០០រៀល ព្រមទាំងគ្រឿងឩបភោគ បរិភោគមួយចំនួនត្រូវបាន ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសបីអង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា សមាគមពិធីករ ពិធីការិនីកម្ពុជាសមាគមនិស្សិត សិស្សខេត្តព្រៃវែង និងសប្បុរសជនបានផ្តល់ទៅជូនដល់ចាស់ជរាគ្មានទីពឹងចំនួន ៥នាក់និងជនពិការចំនួន ៥នាក់ ថ្ងៃទី២៤ខែមករា២០១៥​នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

សកម្មភាពសប្បរសធម៌ផ្សេងទៀង