ចំណេះដឹងទូទៅ » ថ្នាំព្យបាលស្លាប់១ចំហៀងខ្លួន

១*. គ្រឿងផ្សំរួមមាន៖
-មើមពន្លៃ១គីឡូក្រាម
-មើមរំដេងកន្លះគីឡូក្រាម
-មើមខ្ញីកន្លះគីឡូក្រាម

២*. វិធីលាយ
 បន្ទាប់ពីលោកអ្នកទទួលបានគ្រឿងផ្សំគ្រប់មុខអស់ហើយ សូមលោកអ្នកបុកវាអោយម៉ត់ ហើយយកទៅលាយជាមួយស្រាស អោយបានខាប់ល្មម ដើម្បីលាបនៅកន្លែងដែលពិការ ឬស្លាប់នោះ ជារាងរាល់ថ្ងៃ។

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2