ផលិតផល

អាហារបំប៉នផ្សិត តំលៃ $3.50

១ថង់១៤០០០រៀល មានលក់ អាហារបំប៉នផ្សិត សំរាប់បណ្តុះផ្សិតគ្រប់ប្រភេទ ផ្សិតចំបើង ផ្សិតត្តចៀកកណ្តុរ ផ្សិតខ្យង ផ្សិតព្រៃ ផ្សិតបរទេស និងផ្សិតក្នុងស្រុកគ្រប់ប្រភេទ

ស្ករត្រជាក់ តំលៃ $3

១ថង់១២០០០រៀល មានលក់ស្ករត្រជាក់សំរាប់ផលិតមេផ្សិតគ្រប់ប្រភេទ

ស្ករកសិកម្ម តំលៃ $7.50

១ធុង៣០០០០រៀល មានលក់ លក់ស្ករងូកសិកម្ម សំរាប់ផលិតជី ចំណីសត្វ ថ្នាំព្យាបាលសត្វ ថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត ថ្នាំជំនួយផ្កាផ្លែនិងថ្នាំការពារសត្វ

មេអ័រម៉ូន តំលៃ $2.50

១.​ ផលប្រយោជន៍ - ជួយអោយរុក្ខជាតិមានផ្លែផ្កាល្អ - ជួយអោយ ផ្លែផ្កាមិនជ្រុះ - អោយ ផ្លែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ - ជួយអោយឆាប់ចាប់ឬស ២.​ វិធីប្រើប្រាស់ - ១លីត្រលាយទឹក ៥០០ លីត្រ បាញ់លើដំណាំចង់បានផ្លែផ្កា - ១លីត្រលាយទឹក ៥០០ លីត្រ ស្រោចលើគល់ដំណាំចង់បានផ្លែផ្កា -​ ប្រើសំរាប់ផលិតអ័រម៉ូន

មេថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត តំលៃ $2.50

១.​ ផលប្រយោជន៏ - ជួយការពាររោគលើដំណាំ - ការពារសត្វបំផ្លាញលើដំណាំ - ជួយក្នុងការផលិតថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត ២.​ វិធីប្រើ - ១លីត្រលាយទឹក ២០០ លីត្រ បាញ់លើដំណាំ២ដងក្នុង១អាទិត្យ - ប្រើដើម្បីផលិតថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2