របៀបចិញ្ចឹមជ្រូក


8512 Views
Published on 2013-08-02 11:09:44
បង្ហាញអំពីរបៀបចិញ្ចឹមជ្រូក

វីដេអូឯកសារផ្សេងទៀត

Advantages and disadvantages of insects - គុណសម្បត្តិ​និងគុណវិបត្ត​របស់សត្វល្អិត (28657 views)
បទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា (2789 views)
Interview Mr Kong Tho Pig Farmer - ធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក គង់ ថូ ម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក (2010 views)
Exhibition of Agricultural Products​ - ការតាំងពិពរណ៌ អំពីផលិផល កសិកម្ម (3651 views)
សូមទស្សនា ការពន្យល់ខ្លះៗអំពីការដាំដំណាំលើទឹក ដោយលោក ម៉ាន់ សុផល។ (2106 views)
The Best Farmer in 2013​ - កម្មវិធីកសិករឆ្នើមឆ្នាំ ២០១៣ (1934 views)
Previous12345678Next

វីដេអូឯកសារពេញនិយម