គោលបំណង-គោលដៅ-បេសកកម្មរបស់អង្គការ

អំពីគោលបំណង
លើកកំពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពោលគឺធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុចាសំបូរទៅដោយ ​គ្រួ​សារ​កសិករ​ដែល​មាន​ជីវភាព​ធូរធារ​មាន​បច្ចេកទេស​ធ្វើ​កសិកម្ម​តាម​បែប ​ធម្មជាតិ​ ដូចជា បណ្តុះផ្កា បណ្តុះផ្សិត ផលិតមេផ្សិត ផលិតមេជី ផលិតមេថ្នាំ​កំចាត់​សត្វល្អិត មេអ័រម៉ូន មេចំណីសត្វ មេថ្នាំព្យាបាលសត្វ និងចិញ្ចឹមសត្វតាមគោលការណ៍ ធម្មជាតិដោយខ្លួនឯង មានការសហការគ្នាទៅ​វិញទៅ​មក​យ៉ាងរឹងមាំ មានសិទ្ឋិ និង​អំណាច​ក្នុងការកំណត់​ជោគ​វាសនា ដោយខ្លួនឯង ព្រម​ទាំងដើរ តួនាទី​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុងការ​ចូលរួម​ចំណែក​ផ្គត់ផ្គង់​ស្បៀងអាហារ ប្រកបដោយសុវត្តិភាព​ដល់សង្គម​ទាំងមូល។


អំពីគោលដៅ
ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយប្រជាកសិករតាមសហគមន៍ ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ជីវភាព​ក្នុងការរស់នៅ​របស់ពួកគាត់​ ជាពិសេស​ធ្វើឲ្យ​ពួកគាត់​មានស្រូវ បន្លែ ផ្លែឈើ ផ្សិត សាច់បរិភោគ គ្រប់គ្រាន់ ចេះផលិតជី ថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត អ័រម៉ូន ចំណីសត្វ ថ្នាំព្យាបាលសត្វ ដោយខ្លួនឯង និង​អាច​លក់​បាន​កំរៃ​ថែម​ទៀត។
ដើម្បីសំរេចគោល​បំណង​អង្គការ​មានគោល​ដៅ​ដូចខាងក្រោម៖


១-ថែរក្សាវិស័យ​កសិកម្មអោយបានគង់វង្សៈ
- ប្រមូលចងក្រងឯកសារ
- ចុះបង្រៀនតាមខេត្ត ស្រុក និង ភូមិ ឃុំ
២-អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សៈ
- បើកបង្រៀនវគ្គខ្លី
- បើកបង្រៀនវគ្គវែង
- រៀបចំកសិដ្ឋានអនុវត្ត


ទិសដៅ
- ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចេះផលិតជីធម្មជាតិ
- ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចេះផលិត​ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត
- ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចេះផលិតអ័រម៉ូន
- ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចេះពីបច្ចេទេសក្នុងការដាំដុះបន្លែ
- ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចេះពីបច្ចេទេសក្នុងការដាំដុះឈើហូបផ្លែ
- ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចេះពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វ
- ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចេះពីបច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិត
- ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចេះពីបច្ចេកទេសផលិតមេផ្សិត
- ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចេះពីបច្ចេកទេសផលិតមេជី
- ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចេះពីបច្ចេកទេសផលិតមេថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត
- ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចេះពីបច្ចេកទេសផលិតមេអ័រម៉ូន
- ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចេះពីបច្ចេកទេសផលិតមេចំណីសត្វ
- ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចេះពីបច្ចេកទេសផលិតមេថ្នាំការពារសត្វឈឺ
- ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចេះពីបច្ចេកទេសផលិតមេថ្នាំព្យាបាលសត្វ
- លើកកំពស់សមត្ថភាព និងផ្តល់បច្ចេកទេសដល់ប្រជាកសិករ
- កាត់បន្ថយការចំណាកស្រុករបស់ប្រជាកសិករ
- កាត់បន្ថយការចំណាយលើការទិញ ជី ថ្នាំគីមី អ័រមូន បន្លែ ផ្លែឈើ និង សាច់
- ចែករំលែក និង ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយប្រជាកសិករ។


បេសកកម្មរបស់អង្គការ
ផ្តល់បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែ ដាំដុះឈើហូបផ្លែ ដាំដុះស្រូវ និង​ បច្ចេកទេសផលិតជីធម្មជាតិ ថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត អ័រម៉ូន ចិញ្ចឹមសត្វ​បណ្តុះផ្សិត បណ្តុះផ្កា និងចូលរួមដោយ ផ្ទាល់ជាមួយ​ប្រជាកសិករ នៅតាមសហគមន៍ ដោយធ្វើការបង្ហាញពី បច្ចេកទេសផ្សេងៗ​ដល់ពួកគាត់ថែមទៀត។

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2